Vertrouwens Contactpersoon

       

Saskia de Waal.                
Tel: 06-12624223
E-mail: vertrouwenscontactpersoon@festilent.nl
          
Je kunt het Vertrouwenspunt Sport op drie manieren benaderen

- Telefoon 0900-2025590 (gebruikelijke belkosten)

Maandag t/m vrijdag tussen 08.00 - 22.00 uur

Zaterdag 12.00 - 16.00 uur

- Email; vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

- Websysteem: www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport

Volg ons op Twitter
Mededelingen

Secretariaat: secretariaat@festilent.nl 

Webmaster: website@festilent.nl

Financiën: financieel@festilent.nl

 

Agenda:

 INFORMATIE

Verklaring Omtrent Gedrag

Filmpjes Vertrouwenspunt
Sport en Gedragscode

Notulen algemene ledenvergadering 2016
31 October 2016

 

Druk op de button als je een 
foto wilt hebben in grote resolutie.

Hoofdsponsor

   

Stersponsors