Algemene ledenvergadering 2020

Hallo allemaal,

De algemene ledenvergadering voor het seizoen 2020/2021 staat weer op de planning.

De vergadering is gepland op maandag 28 september om 20:00 uur.

Om een passende – Coronaproof – locatie te vinden,  vragen we iedereen, die naar de ALV komt, zich – uiterlijk 18 september a.s. – aan te melden bij bestuur@festilent.nl

Wij hopen dat jullie allemaal aanwezig zullen zijn tijdens deze – voor iedereen belangrijke – vergadering (zowel leden, vrijwilligers, als ouders/verzorgers van de leden zijn welkom).

Onderaan staat de (voorlopige) agenda vermeld

Mochten jullie nog extra input hebben voor andere agendapunten dan vernemen wij dat graag via gemeld mailadres : bestuur@festilent.nl

Tot dan!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

================================================================================================

Hieronder vinden jullie de agenda voor de algemene ledenvergadering:

AGENDA:

1. Opening en welkom

2. Mededelingen

3. Binnengekomen stukken

4. Vaststellen agenda

5. Notulen vorige vergadering

6. Ontwikkelingen bestuur

Aftreden en niet herkiesbaar: Laura Beekmans

7. Verslag kascontrolecommissie 2019/2020

8. Verkiezing kascontrolecommissie 2020/2021

9. Goedkeuring jaarrekening

10. Begroting seizoen 2020/2021

11. Corona

12. Sponsoring

13. Kleding

14. Voetbal technisch

15. Zaterdag voetbal

16. Kantine

17. Activiteiten

18. Facilitair

19. Velden

20. Vrijwilligers

21. Rondvraag

22. Sluiting

Wij hopen jullie allen op maandag 28 september te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur