Algemene ledenvergadering seizoen 2023 – 2024 – Maandag 18 september om 19:30u

De algemene ledenvergadering voor het seizoen 2023-2024 staat gepland op maandag 18 september om 19:30u in de kantine van Festilent. Graag van tevoren jezelf aanmelden voor deze vergadering. Je kunt onderaan dit bericht lezen hoe je dit kunt doen. 

 

Waarom is het belangrijk dat jij aanwezig bent?

Tijdens de algemene ledenvergadering kun jij als lid meedenken, -praten en stemmen over de toekomst en het beleid van Festilent. Hierdoor heb je dus invloed op het beleid, de activiteiten, de bestuurders en financiën van Festilent. Onderstaand de agenda voor de algemene ledenvergadering.

 

De agenda van de algemene ledenvergadering:

 1. Opening en welkom
 2. Mededelingen
 3. Binnengekomen stukken
 4. Vaststellen agenda
 5. Notulen vorige vergadering
 6. Ontwikkelingen bestuur
 7. Verslag kascontrolecommissie 2022/2023
 8. Verkiezing kascontrolecommissie 2023/2024
 9. Goedkeuring jaarrekening 2022/2023
 10. Begroting seizoen 2023-2024
 11. Sponsoring
 12. Voetbal technisch
 13. Kantine
 14. Activiteiten
 15. Facilitair
 16. Vrijwilligers
 17. Rondvraag
 18. Sluiting

Mocht je nog extra input hebben voor andere agendapunten dan vernemen wij dat graag. Je kunt deze mailen naar: bestuur@festilent.nl

 

Aanmelden en notulen vorig jaar ontvangen

Meld je aan voor de algemene ledenvergadering en ontvang de notulen van vorig jaar een aantal dagen voorafgaand aan de vergadering. Je kunt jezelf aanmelden door een e-mail met de tekst ‘Ik ben aanwezig bij de algemene ledenvergadering’ naar bestuur@festilent.nl te sturen.

 

Wij hopen dat jij aanwezig bent tijdens deze belangrijke vergadering. Zowel leden, vrijwilligers, als ouders/verzorgers van de leden zijn welkom.

 

Tot maandag 18 september om 19:30u.

 

Groet,

Bestuur RKSV Festilent