Herhaalde oproep om weg te blijven van ons sportcomplex !!!!!!

Beste ouders / leden,

Ondanks onze dringende oproep afgelopen week, om uw kinderen te verzoeken niet op de velden bij Festilent te gaan voetballen, gaat dit nog niet altijd goed.
Regelmatig zijn er nog kinderen op de velden, met zondag zelfs een groep van 15 kinderen !!!!

Dit is onacceptabel.

Het zijn landelijke richtlijnen, welke door overheid worden/zijn opgesteld.
Nu is uiteraard niet zeker of dit leden van Festilent zijn, maar toch willen wij u vragen uw kinderen op het hart te drukken niet op de velden te komen.
Alle kleine beetjes helpen om het virus uit te bannen en hopen daarmee toch weer spoedig samen te kunnen voetballen.
Bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Festilent