Nieuws m.b.t. aanleg kunstgrasveld

De start is gemaakt met het aanleggen van het kunstgrasveld. Zoals jullie mogelijk hebben gezien is er eerst begonnen met de opruimwerkzaamheden. Beplanting is gerooid en de afgelopen week is het veld afgegraven en zijn er vrachtwagens vol grond afgevoerd.

Nu wordt er weer “opgebouwd”. Deze week is er gestart met het aanbrengen van de zand onderbouw. Ook worden de kabels aangebracht voor de nieuwe LED veldverlichting.

Natuurlijk brengen de werkzaamheden ongemakken mee voor ons als vereniging. Zo moest er afgelopen zaterdag doorgewerkt worden. Bouwverkeer en voetballende kinderen is geen goede combinatie. Maar door de veldindeling aan te passen werd dit tot een minimum beperkt!

Het is al vaker aangehaald, maar bij deze nogmaals. Komen er ballen op het werkterrein laat deze liggen! De werknemers gooien de ballen de volgende dag weer terug. Dit om schade te voorkomen aan de op te bouwen onderlaag van het veld! Houdt hier rekening mee tijdens de trainingen; zet de oefeningen niet uit richting het werk maar evenwijdig aan het werkterrein!

Wil je info mbt de aanleg spreek ons aan;

Jochem Fleuren, Hanno de Hoog.