Filmpjes Vertrouwenspunt Sport en Gedragscode Sport!!

Nieuwe filmpjes Vertrouwenspunt Sport en Gedragscode Sport

Mooie inspirerende filmpjes, die hun aandacht verdienen. Vandaar ook het advies van de NOC*NSF om deze op de website te plaatsen.

Graag willen wij de nieuwe filmpjes van het Vertrouwenspunt Sport en Gedragscode Sport onder de aandacht brengen. Deze zijn te zien via de links: 
http://www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport;
http://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes-sport 
http://www.youtube.com/nocnsf

Ons streven is om deze filmpjes zo breed mogelijk bekend te maken bij sportbonden en sportverenigingen en ons verzoek is dan ook om deze binnen je eigen organisatie/doelgroep te verspreiden c.q. op de website te plaatsen. 

Met vriendelijke groet,
Ieneke Romeyn

Sportparticipatie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

Volg ons op Twitter

Volg

Hoofdsponsor

   

Stersponsors