Verklaring Omtrent het Gedrag.

Betreft een aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag (verder gemeld als VOG) 

Helaas komt ongewenst gedrag in de sport vaker voor dan we denken en hopen.  Regelmatig worden we door een bericht in de media opgeschrikt omtrent dit probleem. 

Ook bij Festilent vinden wij de zorg voor een veilige sport omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor de minderjarige, onze kinderen, heel erg belangrijk.  Hierbij geldt dat voorkomen belangrijker is dan genezen.  

Als Festilent vinden we het dan ook belangrijk om een beleid te voeren tegen seksuele intimidatie. 

Maar wat houdt dit dan in?

  • Het aanstellen van een vertrouwen contactpersoon is een van de maatregelen die bij Festilent al jaren geregeld is, gelukkig;
  • Het afspreken van gedragsregels;

o   De trainer/leider moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarin de sporter zich veilig voelt;

o   De trainer/leider bejegent de sporter met respect en onthoudt zich van elke vorm van machtsmisbruik of seksuele intimidatie;

o   De trainer/leider mag geen relatie hebben tussen de jeugdige sporter tot 16 jaar;

o   De trainer/leider mag de sporter niet op een zodanig wijze aan raken dat de sporter dit ervaart als seksueel of erotisch van aard;

  • Daarnaast is het aanvragen van een VOG voor de jeugdtrainers en leiders, een maatregel waarmee Festilent een sociaal veilig sport omgeving wil creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van iemand. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die al eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan  gerelateerde  functie  binnen de sport kan uitoefenen. Zie voor verdere informatie ook ;https://www.justis.nl/producten/vog/faq/faq-over-vog-np/ 

Festilent gaat zich aanmelden bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, deze zullen toetsen of wij als vereniging aan hun eisen voldoen. Als dit akkoord bevonden is, zullen wij actief het VOG voor de jeugdtrainers/leiders gaan aanvragen. Zodra hierover meer bekend is zullen wij jullie weer informeren over de volgende stappen die genomen moeten worden. Eerst door Festilent en daarna door de jeugdtrainers/leiders. 

Uiteindelijk moet iedere jeugdtrainer/leider in bezit zijn van een VOG en zal Festilent een kopie hiervan in zijn bezit moeten hebben.  

We hopen op jullie medewerking, tenslotte willen wij voor onze kinderen alleen maar het beste en willen wij als vereniging zorgdragen voor een veilige sport omgeving. 

Met vriendelijke groet,
Arno van Tilburg, Ben van Bakel, Jasper van Tienen, Jochem Fleuren en Laura Beekmans.
Bestuur Festilent.

Saskia de Waal.
Vertrouwenscontactpersoon.

Volg ons op Twitter

Volg

Hoofdsponsor

   

Stersponsors