Plastic Hero “Fest1Vent”

Festilent wil graag haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan een duurzame samenleving door het milieu een handje te helpen. 

Vanaf 1 April willen wij daarom alle leden en bezoekers van onze voetbalvereniging vriendelijk doch dringend verzoeken om een bijdrage te leveren in het scheiden van “ons” afval! Met het plaatsen van een 1ste oranje afvalcontainer op het terras (voorzien met het logo van onze eigen Plastic Hero “Fest1Vent”) gaan we de resterende periode van dit seizoen de proef op de som nemen om plastic flesjes en blikjes te scheiden van het overige restafval.

Met de zojuist ingetreden lente en vele terrasmomenten op ons sportpark in het verschiet, een ideale gelegenheid om eenieder de mogelijkheid te bieden een bewuste en verantwoorde keuze te maken.

Namens “Fest1Vent” iedereen alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage hierin!