Protocol i.v.m. trainen vanaf 29 april

Beste leden, ouders en verzorgers, vooralsnog wordt er vanaf woensdag 29 april a.s. alleen gestart met de teams t/m O13.  Vanaf maandag 4 mei willen we gaan starten met de overige teams, O15 t/m O19. Nadere info hierover volgt nog.

Voor alle duidelijkheid sportpark is alleen geopend voor de jeugdtrainingen op de aangewezen trainingstijden. Verder is het sportpark nog steeds gesloten!

Onderstaand het protocol wat geldt voor deze trainingen.
Lees dit aandachtig door en handel volgens de letter ervan.

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Festilent
(Jochem, Hanno, Laura, Jasper, William en Nico)

=============================================================================================================

Protocol trainen teams t/m O13 tijdens de Corona-crisis.

Onder strikte voorwaarden mag er vanaf woensdag 29 april a.s. weer getraind gaan worden. Deze voorwaarden zijn opgesteld door NOC-NSF (in opdracht van de overheid) voor alle sportbonden en aangevuld door de KNVB en gemeente Landerd.

Er moet strik gehouden gaan worden aan de voorwaarden.

Trainer

 • Per team mag er slechts 1 trainer aanwezig zijn, verder geen overige trainers, leiders of ouders op het sportpark.
 • De trainer krijgt een veld of een gedeelte van het veld toegewezen; daar mag niet van afgeweken worden.
 • De trainer zorgt dat hij 10 min en niet eerder dan 15 minuten vóór de training aanwezig is.
 • De trainer zorgt voor de ballen en materialen.
 • Er is max. 1 trainer in het ballenhok en materialen hok.
 • De trainer zorgt dat de training klaar staat, als de kinderen komen.
 • De kinderen komen rechtstreeks naar het veld of veldgedeelte, waar getraind gaat worden, zorg dat je daar aanwezig bent.
 • Trainers houden minimaal 1,5 meter afstand van de kinderen en/of andere trainers.
 • Kleedkamers zijn niet open en mogen niet gebruikt worden.
 • De toiletten zijn via de zij-ingang te benaderen, echter wordt gevraagd hier zo min mogelijk gebruik van de te maken. Na gebruik handen wassen!
 • De trainingen zijn 1 uur. Niet langer en ook niet korter. Dit om vermengen en rondzwerven te voorkomen.
 • Na de training worden de kinderen direct naar de poort, parkeerplaats gestuurd.
 • Weet als trainer wie er komen trainen en wie niet. Maak daar duidelijke afspraken met de kinderen en ouders over.
 • Tip; neem je mobiele telefoon mee; kan je altijd de ouders bereiken.

Kinderen

 • Was thuis je handen, voordat je naar de training komt.
 • Neem eventueel je eigen bidon mee en zorg dat alleen jij daar uit drinkt.
 • Ga direct naar het veld of veldgedeelte, wat is aangegeven door de trainer, waar jullie kunnen trainen.
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor de training.
 • Kinderen gaan niet naar een ander veldgedeelte.
 • Kinderen komen niet in het ballenhok en/of materialen hok.
 • Kleedkamers zijn niet open, dus thuis omkleden en douchen.
 • Blijf thuis, als je één van de volgende (ook milde) klachten hebt; neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Na de training ga je direct naar huis of de auto. Je loopt niet over het sportpark, enkel naar de uitgang.
 • Ga thuis naar het toilet! Moet je onverhoopt toch, dan ga je alleen naar het toilet. Was je zorgvuldig je handen en keert direct terug naar je team.

Ouders

 • Als je kind niet gaat trainen, meld dit altijd bij de trainer.
 • Houd je kind thuis, als het één van de volgende (ook milde) klachten heeft; neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Houd je kind thuis, als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je kind weer komen trainen.
 • Houd je kind thuis, als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Omdat tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon iemand nog ziek kan worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
 • Laat het kind, voor zover mogelijk, alleen naar het sportpark komen.
 • Brengt u uw kind toch weg, dan mag er maar 1 kind in deze auto weggebracht (of het is een ander gezinslid) worden. Dus niet carpoolen met andere kinderen.
 • U stopt bij de poort laat het kind eruit, u blijft zelf zitten en rijdt na het uitstappen van uw kind direct weer door. U stapt niet uit!
 • U mag het sportpark niet betreden. Niet vóór, tijdens of nà de training.
 • Kinderen kunnen niet omkleden op het sportpark. Kleedkamers zijn gesloten, dus thuis omkleden!
 • Kinderen mogen niet eerder dan 5 minuten vóór de training aanwezig zijn.
 • Zorg dat u tijdens de training telefonisch bereikbaar bent voor de trainer.
 • De trainingen duren – in tegenstelling tot normaal- nu 1 uur en gaan daarna direct naar huis.
 • Zorg dat u op tijd weer bij het sportpark bent om uw kind weer op te halen, zodat deze niet hoeft te wachten.

Het sportpark is alleen open op de momenten, dat je training hebt. Buiten deze tijden is het sportpark gesloten en mag je daar niet zijn. Hierop wordt gehandhaafd en er kan verbaliseerd worden! Dit protocol kan ieder moment door de overheid, KNVB, gemeente Landerd of Festilent aangepast worden. Deze voorwaarden moeten strikt opgevolgd worden.

In een uiterste geval kan je de toegang tot het sportpark ontzegt worden!

Om veilig te kunnen blijven sporten, vragen we dringend om dit protocol te volgen.

Bestuur Festilent.