Protocol wedstrijden trainingen Festilent

Hierbij het protocol wedstrijden, trainingen Festilent, zoals opgesteld is en van kracht is, Dit protocol wordt telkens aangepast en vermeld op de site. 

Als er een update komt ten opzichte van de vorige versie, zal dit vet en cursief zijn aangegeven. Wij verzoeken jullie dit goed door te nemen, zodat jullie weten welke maatregelen genomen zijn

Protocol wedstrijden trainingen Festilent