Regels gebruik kunstgrasveld.

Hierbij de regels over het gebruik van het kunstgrasveld:

 • Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor spelers, trainers, leiders, scheidsrechters en assistent scheidsrechters.
 • Publiek dient zich achter de veldafscheiding op te houden.
 • Ook het staan tegen de binnenkant van de veldafscheiding is niet toegestaan.
 • Gebruikers mogen alleen met schonevoetbalschoenen het kunstgras betreden.
 • Gebruik de aanwezige borstels/matten om je voetbalschoenen schoon te vegen voor betreding van het kunstgrasveld.
 • Het gebruik van (gym)schoenen (platte zolen), stalen noppen of spikes is niet toegestaan.
 • Betreed het veld alleen via de toegangshekken en doe het hek achter je dicht.
 • Het over de hekken springen is absoluut niet toegestaan.
 • Geen kauwgom op het veld
 • Geen glaswerk op of rond het veld.
 • Het veld mag absoluut niet betreden worden met rookwaren en/of vuur.
 • Het is verboden om in de nabijheid van het kunstgrasveld vuurwerk af te steken.
 • Niet expres tegen het hekwerk schieten.
 • Oefen- en jeugddoelen niet over hekwerk slepen i.v.m. schade.
 • Na gebruik oefen- en jeugddoelen terugzetten op de opstelplaatsen.
 • Na training of wedstrijd de kleding goed uitschudden. De rubber korrels kunnen schadelijk zijn voor de wasmachine.
 • Bij sneeuw, ijs en opdooi kan alleen na goedkeuring gebruik worden gemaakt van het kunstgrasveld.

Zorg en onderhoud.

Ook een kunstgrasveld heeft onderhoud nodig.

Verontreinigingen zijn funest voor elke kunstgrasconstructie. Zwerfvuil, bladeren, takjes, maar ook kleinere deeltjes zoals mos, algen en fijne zandkorrels zorgen ervoor dat de bovenlaag compacteert. Zo vormt zich een harde laag die leidt tot gladheid, verminderde waterdoorlatendheid en verhoogde kans op blessures. Ook de levensduur van een kunstgrasveld heeft hier natuurlijk onder te lijden. Onze vrijwilligers doen er echter alles aan om het veld in topconditie te houden en dit soort zaken tot een minimum te beperken. Mede om die redenen zijn deze gebruiksregels opgesteld, zodat ook van de gebruikers- en bezoekerskant met zorg wordt omgesprongen met het kunstgrasveld.

Trainers en begeleiders.

Wij vragen jullie dringend om toe te zien op naleving van deze gebruiksregels. Laten we elkaar hierin scherp houden en indien nodig elkaar op de naleving van de gebruiksregels aanspreken.

Tot slot.

Houdt u aan de gebruiksregels. Dit is erg belangrijk i.v.m. het onderhoud en de levensduur van het kunstgrasveld.

 

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking!

Bestuur Festilent.