Regels Corona m.i.v. 29 september 2020 supporters, rij-ouders, gebruik kleedkamers, kantine etc.

In bijgaand document staan de regels m.b.t. supporters, rij-ouders, gebruik kleedkamers, kantine etc.

Dit document zal – indien nodig – worden aangepast en vermeld op de site.

Corona beleid vanaf 29 september 2020