Sponsoren en Festilent ….

Ja voor ons beide zijn het lastige en soms zelfs moeilijke tijden. Onze leden willen weer graag wedstrijden spelen, maar ……. Wanneer?

Voor veel van onze sponsoren zijn er andere problemen.

Festilent heeft 3 belangrijke “inkomsten bronnen”. Natuurlijk betalen de leden contributie. Dan hebben we de kantine inkomsten. En tenslotte een derde belangrijk inkomen komt via onze sponsoren.

Helaas hebben we al een geruime periode geen kantine inkomsten. Daar staat tegenover, dat we nog wel steeds uitgaven hebben, welke we zoveel als mogelijk willen beperken. Maar toch hebben we nog steeds vaste uitgaven, zoals personele kosten, huur sportpark en de afdracht aan de KNVB.

Minder inkomsten, maar toch onze uitgaven!

Hiermee hebben we een belangrijke vergelijking met veel van onze sponsoren. Diverse van onze sponsoren hebben dezelfde problemen; Minder inkomsten, maar toch hun uitgaven.

Dan zijn er ook nog sponsoren, die al sinds de lockdown helemaal geen inkomsten meer hebben, maar nog wel steeds hun uitgaven.

Zij hebben het ongelooflijk zwaar.

Nu de regering de maatregelen enigszins versoepelt, kunnen zij, onder strikte voorwaarden, hun activiteiten weer langzaam op gaan pakken. Maar daar zijn hun zorgen nog niet mee opgelost!!

Wij, Festilent, kunnen hier weinig aan doen, maar gezamenlijk mogelijk wel;

Wil je een aankoop doen; moet er een reparatie verricht worden; wil je naar de kapper; fysio, of…………?

DENK DAN AAN ONZE (PLAATSELIJKE) SPONSOREN!