Voorlopige teamindelingen jeugd, seizoen 2021-2022

Onderstaand vindt u de voorlopige teamindelingen voor komend seizoen. De nadruk ligt op het woord ‘VOORLOPIG’ !! Er zijn immers verschillende omstandigheden denkbaar, waardoor het noodzakelijk is om veranderingen in deze opzet aan te brengen.

Mochten er mutaties zijn, dan wordt dat op deze pagina gemeld.

TEAMINDELINGEN

JO-19 klasse (versie 1 juli 2021)
JO-17 klasse (versie 1 juli 2021)
JO-15 klasse (versie 1 juli 2021)
JO-13 klasse (versie 1 juli 2021)
JO-11 klasse (versie 1 juli 2021)
JO-10 klasse (versie 1 juli 2021)
JO-9 klasse (versie 1 juli 2021)
JO-8 klasse (versie 1 juli 2021)
JO-7 klasse (versie 1 juli 2021)
Meisjes klasse (versie 1 juli 2021)

Omdat er in de indeling nog mutaties kunnen plaatsvinden, verzoeken wij u om regelmatig op deze site te kijken!

Helaas hebben wij nog niet voor alle teams een leider en/of trainer. Als u het leuk vindt om als trainer en/of leider van een team op te treden, neem dan contact op (per mail) met de coördinator van de desbetreffende leeftijdsklasse.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u deze ook per mail stellen.

Rest ons om iedereen een fijne zomerperiode en vakantie toe te wensen en graag tot volgend seizoen !