Jaarvergadering Supportersclub Festilent 2021

Hiermede nodigen wij u beleefd uit voor het bijwonen van onze ledenvergadering welke gehouden zal worden op: Dinsdag 07 september 2021 a.s. in de kantine Tavenu van RKSV Festilent, Sportpark “De Bundel” Boekelsedijk te Zeeland. Aanvang 20:00 uur.

We hebben dit seizoen weinig activiteiten voor jullie kunnen organiseren, daarom willen we na de vergadering nog wat gezellig samenzijn met een hapje en drankje

Agenda

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Jaarverslag van de secretaris.
  3. Kasverslag van de penningmeester.
  4. Verslag kascommissie en aanwijzen nieuwe kascontrolecommissie.
  5. Bestuursverkiezing.

Pauze.

  1. Mededelingen.
  2. Ingekomen stukken.
  3. Rondvraag.
  4. Sluiting.

NB. punt 5. De volgende bestuursleden zijn aftredend en herkiesbaar: Cor Verstegen en Walter van Dongen.

Nieuwe kandidaten voor het bestuur schriftelijke opgeven tot de aanvang van de vergadering.

Wij heten u van harte welkom op dinsdag 7 september a.s.

Bestuur Supporters Club RKSV Festilent.